Instruktor nauki jazdy kat.B Będzin,Czeladź,SosnowiecInstruktor nauki jazdy kat.B
Zapraszam wszystkich,którzy interesują się problematyką nauki jazdy oraz przepisami ruchu drogowego,kursami i szkoleniem kierowców do zapoznania się z treścią mojej strony- zapraszam też na forum http://www.grupa33.jgora.pl/forum/index.php
googlea6c786abe662e23f.html
Strona główna | Mapa serwisu | English version

Pagerank dla www.ws.naukajazdy.prv.pl

  Katalog Gwiazdor 
Instruktor nauki jazdy kat.B Będzin,Czeladź,Sosnowiec,Dąbrowa Górnicza

Instruktor nauki jazdy kat.B Będzin,Czeladź
Wprowadzenie > Egzamin - jak wygląda

Egzamin - jak wygląda
OSK - instruktorEgzamin państwowy na prawo jazdy
kategorii "B"

Egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii "B" składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podstawą do uzyskania pozytywnego wyniku całego egzaminu jest uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i czynności kontrolno - obsługowych oraz zasad udzielania pomocy przedlekarskiej.

Przeprowadzany jest w formie testu w sali egzaminacyjnej:

za pomocą komputerowego urządzenia egzaminacyjnego - polega na wskazaniu przy jego użyciu wszystkich prawidłowych odpowiedzi na wyświetlane w systemie losowym pytania ujęte w banku pytań zapisanych w formie elektronicznej i zatwierdzonych przez przewodniczącego komisji

w formie pisemnego testu - polega na wybraniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi i wpisaniu ich oznaczeń literowych do odpowiednich rubryk imiennego arkusza egzaminacyjnego.


Egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie testu polega na udzieleniu odpowiedzi na 18 pytań. Jest to test wielokrotnego wyboru, czyli każde pytanie zawarte w teście może posiadać jedną, dwie, lub trzy odpowiedzi prawidłowe. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie, zawarte w teście, polega na wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B, i C wszystkich odpowiedzi prawidłowych. Każdy inny wybór powoduje uznanie odpowiedzi jako nieprawidłową i zaliczenie jednego błędu. Dopuszczalna liczba błędów w teście na prawo jazdy kategorii "B" wynosi dwa. Popełnienie więcej błędów przez osobę egzaminowaną oznacza uzyskanie negatywnego wyniku egzaminu teoretycznego. Czas trwania egzaminu wynosi 25 min.Egzamin praktyczny kat. B

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

Termin wejścia w życie - 10 stycznia 2006 r.

Zadania egzaminacyjne dla wszystkich zdających.

 


1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, oraz ruszanie z miejsca.

Kryteria:jedno losowe zadanie z poniższej listy:

Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego
osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna przynajmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe),
poziom płynu chłodzącego,
poziom płynu hamulcowego,
poziom płynu w spryskiwaczach - osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu,

jedno losowe zadanie z poniższej listy:

działanie sygnału dzwiękowego,
działanie świateł zewnętrznych pojazdu,

właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństawa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte,
w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
zagłówki powinne być ustawione blisko za głową na wysokości głowy.

upewnienie się o możliwości jazdy,
wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
ocena sytuacji wokół pojazdu

płynne ruszenie
opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego,
łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.


2. Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu

abcdefrRkategoria
30,5m3m27,5m6m9,5m5m6m6mB i B1
32m4m25m16,5m23,5m-15m12mB+E

Kryteria:

płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu - w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka

dla kat B+E - płynna jazda do przodu pasem ruchu, - cofanie po prostej i łuku, z możliwościa zatrzymania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut.

nieprzejeżdżanie przez linie, i nienajeżdżanie na krawężniki, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),

zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu

3. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
aszerokość pasakąt nachyleniakategoria
co najmniej półtora długości pojazdu egzaminacyjnego3m2,5B i B1
co najmnie długość zespołu pojazdów egzaminacyjnych3,5m5,5B+E

Kryteria:

przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć
osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

Zadania przeniesione z placu manewrowego do ruchu miejskiego

1. Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem - wyjazd tyłem)

Kryteria:
pozycja początkowa i końcowa pojazdu właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy w czasie wykonywania zadania
możliwa jedna korekta toru jazdy
miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej
po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowanu w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu)
parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego.

2. Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem)

Kryteria:
pozycja początkowa i końcowa pojazdu właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy w czasie wykonywania zadania
możliwa jedna korekta toru jazdy - miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej
po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowanu w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opusczenia pojazdu)
parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego.

3. Parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (wjazd tyłem - wyjazd przodem)

Kryteria:
pozycja początkowa i końcowa pojazdu właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy w czasie wykonywania zadania
możliwa jedna korekta toru jazdy - miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej
długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego
po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonania manewru nie może najechać na krawężnik.

Zawracanie na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej

Kryteria:
właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.)
zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego - miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.

Poniżej licznik odwiedzających gości - dziękuję za zainteresowanie
  statystyki www stat.pl
-->