Instruktor nauki jazdy kat.B Będzin,Czeladź,SosnowiecInstruktor nauki jazdy kat.B
Zapraszam wszystkich,którzy interesują się problematyką nauki jazdy oraz przepisami ruchu drogowego,kursami i szkoleniem kierowców do zapoznania się z treścią mojej strony- zapraszam też na forum http://www.grupa33.jgora.pl/forum/index.php
googlea6c786abe662e23f.html
Strona główna | Mapa serwisu | English version

Pagerank dla www.ws.naukajazdy.prv.pl

  Katalog Gwiazdor 
Instruktor nauki jazdy kat.B Będzin,Czeladź,Sosnowiec,Dąbrowa Górnicza

Instruktor nauki jazdy kat.B Będzin,Czeladź
Wprowadzenie > Ciekawe i ważne,porady

Ciekawe i ważne,porady

OSK - instruktor

                            

Naruszenia przepisów ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy
Kolizja drogowa
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymała się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.
Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania.
Niezastosowanie się do:
 • sygnałów świetlnych,
 • sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
 • sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
Niezastosowanie się do znaków:
 • "zakaz wjazdu",
 • "zakaz ruchu w obu kierunkach",
 • "zakaz skręcania w lewo",
 • "zakaz skręcania w prawo",
 • "nakaz jazdy....",
 • "linia podwójna ciągła",
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
 • na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej,
 • na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu,
 • pojazdom szynowym,
 • rowerzystom,
 • podczas zmiany pasa ruchu,
 • w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
 • podczas włączania się do ruchu,
 • podczas cofania,
Naruszenie zakazu zawracania.
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
Naruszenie zakazu wyprzedzania:
 • na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
 • przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
 • na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
 • na skrzyżowaniach,
 • na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
 • na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
Niezastosowanie się do znaku zakaz wyprzedzania.
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

KRYTERIA OCENY

Przy ocenie kwalifikacji egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

 • sposób wykonywania manewrów na drodze
 • zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego
 • umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze
 • skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia
 • dynamikę i kulturę jazdy
 • sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pytanie: Jak powinna wyglądać kontrola drogowa?

Odpowiedź: Umundurowany policjant w ciągu dnia i w tzw. dobrych warunkach atmosferycznych zatrzymuje kierowcę, machając lizakiem lub ręką. W warunkach niedostatecznej widoczności (nocą, podczas mgły czy ulewnego deszczu) musi użyć latarki ze światłem czerwonym lub lizaka ze światłem odblaskowym lub czerwonym. Jeśli w lusterku wstecznym zobaczysz radiowóz, pamiętaj, że krótkotrwałe, równoczesne użycie sygnału dźwiękowego i światła błyskowego to również znak, że powinieneś zatrzymać się do kontroli. Po zatrzymaniu pojazdu policjant powinien podać kierowcy stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania. Jeśli jest umundurowany, to legitymację służbową pokazuje na żądanie kontrolowanego. Podobnie na żądanie kierowcy policjant musi pokazać wynik pomiaru lub nagranie. Oczywiście w miarę możliwości, bo nie zawsze się da - np. jeżeli kierowca nie zatrzymał się w miejscu kontroli i został złapany dopiero po pościgu, wynik wyświetlany na urządzeniu pomiarowym mógł ulec skasowaniu po odłączeniu od zasilania. Nieumundurowany policjant może cię zatrzymać wyłącznie na obszarze zabudowanym. Nie może też zatrzymywać samochodów ręką. A swoją legitymację pokazuje od razu, bez żądania z twojej strony. Umundurowany policjant może się poruszać pojazdem oznakowanym lub nieoznakowanym. Jego mundur powinien mieć elementy odblaskowe i to bez względu na porę roku i dnia. Warto więc bacznie się przyjrzeć, kto, jak i gdzie chce nas zatrzymać do kontroli. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kontroli: � natychmiast skontaktuj się z najbliższą komendą policji, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 997 lub 112, � przekaż swoje wątpliwości i poproś policję o sprawdzenie, czy zatrzymujący cię patrol jest prawdziwy (wystarczy podać numer taktyczny lub rejestracyjny radiowozu). Zachowaj rozwagę i nie bierz drogówki zbyt pochopnie za "przebierańców" – apeluje “Gazeta Wyborcza” - bo niezatrzymanie się na sygnał policji jest traktowane jako próba uniknięcia kontroli. A to skończy się pościgiem, grzywną, a nawet zatrzymaniem prawa jazdy.

Pytanie: Czy straż miejska jest upoważniona do kontroli drogowej?

Odpowiedź: Obok policji do kontroli drogowej upoważnione są także inne służby mundurowe, ale już nie w tak szerokim zakresie jak policja.

Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) - może kontrolować kierujących pojazdami w transporcie drogowym, np. samochodami ciężarowymi i dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 t, autobusami, taksówkami i innych przewoźników. Nie jest to tylko kontrola czasu aktywności kierowców, czyli liczby godzin za kółkiem (uwaga: karany jest kierowca, a na przewoźnika, jego pracodawcę, nakładana jest kara administracyjna). W stosunku do tych kierowców inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego mają bowiem takie same uprawnienia jak policja.

Zarząd drogi - kontrola pojazdów, które przekraczają dopuszczalne masy lub naciski osi; niszczą, uszkadzają, zanieczyszczają lub zaśmiecają drogi.

Straż graniczna (SG) i organy celne - przy wjeździe na terytorium Polski oraz w strefie nadgranicznej.

Straż leśna lub straż parku - na terenach lasów lub parków narodowych.

Straż miejska lub straż gminna ma najwięcej uprawnień tradycyjnie przypisywanych policji, ale może z nich korzystać tylko w określonych warunkach. Uprawnienia strażników miejskich (gminnych) budzą najwięcej kontrowersji. Są upoważnieni do kontroli kierujących pojazdami: niestosujących się do “zakazu ruchu w obu kierunkach” (znak B-1), niestosujących się do sygnalizacji świetlnej (mogą to jednak robić wyłącznie przy użyciu urządzeń samoczynnie rejestrujących wykroczenie, np. kamer; nie mogą jednak interweniować, nawet gdy kierowca wjechał na czerwonym świetle); przekraczających dozwoloną prędkość (mogą to kontrolować tylko przy użyciu urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie prędkości, takich jak np. fotoradary; tu też nie wolno im interweniować, nawet gdy kierowca przekracza prędkość). Straż miejska i gminna może też kontrolować ruchu drogowy w przypadku, gdy kierowcy naruszają przepisy o zatrzymaniu lub postoju pojazdów. Przed przystąpieniem do kontroli wszyscy do niej uprawnieni mają obowiązek przedstawić się, podać zajmowane stanowisko, wyjaśnić przyczynę kontroli, a na żądanie kontrolowanego okazać legitymację służbową i upoważnienie.

Kolejarz, porządkowy pielgrzymki i inni. Dość długa i miejscami zaskakująca jest lista osób, które również mogą wydawać polecenia kierującym. Ale uwaga! Nie wolno im kontrolować samochodów! Są to:

� kolejarz - na przejazdach kolejowych,

� pracownik zarządu drogi - podczas robót na drodze,

� osoba nadzorująca bezpieczne przechodzenie przez jezdnię (tzw. pan/pani STOP) - na przejściu,

� pilot pojazdu - gdy przejazd pilotowanego pojazdu powoduje utrudnienia w ruchu,

� kierowca autobusu szkolnego - podczas wsiadania i wysiadania dzieci,

� strażak - podczas akcji ratowniczej,

� żandarm z Żandarmerii Wojskowej - podczas kierowania ruchem drogowym i pilotowania kolumn wojskowych,

� żołnierz Biura Ochrony Rządu (BOR) - podczas czynności zapewniających bezpieczeństwo osobom ochranianym,

� porządkowy pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego - w celu zapewnienia bezpiecznego przemarszu.


-------------------------------------------------------------------------
Prawo jazdy na pojazd z automatyczną skrzynią biegów

Jeżeli kursant zdał egzamin na prawo jazdy pojazdem z automatyczną skrzynią biegów to otrzymuje prawo jazdy z wpisanym specjalnym kodem (kod 78), który oznacza, że właściciel tego dokumentu jest upoważniony do poruszania się tylko pojazdami z automatyczną skrzynią biegów. Przepis ten obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2003 r.

Jeżeli osoba posiadająca prawo jazdy tylko na pojazdy z automatyczną skrzynią biegów chce nabyć uprawnienia do kierowania pojazdami z ręczną skrzynią biegów to musi zdać dodatkowy egzamin praktyczny na prawo jazdy.

Egzamin państwowy obejmujący wyłącznie egzamin praktyczny przeprowadza się dla osoby ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie prawa jazdy kategorii "B" jeżeli posiada wydane prawo jazdy kategorii "B" z ograniczeniem do prowadzenia pojazdów wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów.

Wojewódzkie Ośrodeki Ruchu Drogowego powinny posiadać pojazdy przeznaczone do przeprowadzania egzaminów w liczbie umożliwiającej obsługę zaplanowanych egzaminów, jednak jeżeli egzamin przeprowadzany jest pojazdem z automatyczną skrzynią biegów, pojazdy muszą być zapewnione przez osoby egzaminowane.


Poniżej licznik odwiedzających gości - dziękuję za zainteresowanie
  statystyki www stat.pl
-->